Przedszkole językowe czy sportowe? Wybierz najlepszy profil dla swojego dziecka

Wybierając przedszkole dla swojego dziecka, należy pamiętać, że maluch będzie w nim spędzał kilkanaście godzin dziennie i dlatego to on, a nie my, musi je w pierwszej kolejności polubić i zaakceptować. Dobre przedszkole uczy, bawi i wychowuje, a wszystko to odbywa się za sprawą urozmaiconego planu dnia oraz ciekawego programu nauczania. Zabawa, nauka i odpoczynek w odpowiednich proporcjach, przyczyniają się do prawidłowego rozwoju dziecka i nabywania nowych umiejętności i zdolności. Zajęcia plastyczne, muzyczne, gimnastyka korekcyjna czy zajęcia z logopedą, rozwijają nie tylko motorykę i umiejętności manualne, ale również i intelekt. Przedszkola powinny twórczo organizować dzieciom wolny czas, rozwijając w ten sposób ich wyobraźnię i poszerzając horyzonty myślowe. W dużym stopniu przyczyniają się do tego także profile, które proponują coraz częściej przedszkola. Obok tych językowych, gdzie nadal najbardziej popularny jest język angielski, można znaleźć i inne, np. plastyczny, sportowy, teatralny, muzyczny czy też przyrodniczy. Wpisują się one jednocześnie w swoiste zapotrzebowanie dzieci na taką formę nauki oraz zabawy. Konkretne zainteresowania, skuteczne rozbudzone, mogą stanowić ważny element, który stanie się talentem, a w przyszłości być może nawet zawodem. Zanim jednak wybierzemy przedszkole o konkretnym profilu, powinniśmy zwrócić uwagę na to, czym interesuje się nasz maluch i jakie ma zdolności.

Współczesne przedszkola skutecznie wspierają i motywują dzieci do wykonywania nowych dla nich czynności, ucząc maluchy w ten sposób samodzielności. Znając własną wartość i mając wysoką samoocenę oraz odpowiednią motywację, dzieci chętniej podejmują się wyzwań, które przyczyniają się do ich rozwoju. Przedszkola tym skuteczniej będą przygotowywały dzieci do nauki w szkole, im częściej ich działania będą wspierane i umacniane również w domach. Należy też podkreślić, że przedszkole ma tylko pomagać rodzicom w wychowaniu i nauce, ale absolutnie nie wykona ono za nich całej pracy, dlatego tak ważny jest czas poświęcony dziecku i okazywanie mu całej gamy uczuć.